ΟΧΙ στα αιολικά από το Τοπικό Συμβούλιο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Γράφει ο/η Delacovias Ioannis   
28.05.21
anemogenitriesΜε σχετική απόφαση του, το τοπικό συμβούλιο Αγίου Νικολάου Βοιών, διαμαρτύρεται για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στην περιοχή της Δ.Ε Βοιών και συγκεκριμένα στην Κριθίνα και στην Αγία Κυριακή.

Παραθέτουμε αυτούσιο το απόσπασμα από τα πρακτικό συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 25/5/2021.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ   ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ   MΟΝEMBAΣΙΑΣ                    Περίληψη Αιολικά Πάρκα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΝ                       
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                                  
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΒΟΙΩΝ             


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου αριθ.1 /25-5-2021
Αριθμός Απόφασης 1

Στον  Άγιο Νικόλαο Βοιών σήμερα την 25η του μήνα Μαΐου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 18.00μ.μ
και στο γραφείο της Κοινότητας  Αγίου Νικολάου συνεδρίασε το Συμβούλιο της Κοινότητας Αγίου Νικολάου
της Δημοτικής Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από πρόσκληση του Πρόεδρου του Συμβουλίου,
σύμφωνα με τις Δ/ξεις του αρθ.88 του Ν.3582/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Στη συνεδρίαση επί συνόλου πέντε μελών βρέθηκαν
Παρόντες                                            Απόντες
1.Γεώργιος Ι.Λιβανός           Πρόεδρος                
2.Παναγιώτης Ν.Παυλάκης  Μέλος
3.Θεοδωρα Β.Παντελάκου       «
4.Παναγιώτης Ν.Κομπής          «
5. Ιωάννης Δ.Παυλάκης           «

Την τήρηση των πρακτικών ανέλαβε η υπάλληλος του Δήμου Αναστασία Μινώπετρου
που ορίστηκε με την 17/2011 Απόφαση Δημάρχου Μονεμβασίας.

Ο Πρόεδρος ,αφού διαπίστωσε οτι το Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία εισηγούμενος
το πρώτο θέμα της ημερήσιας δ/ξης είπε:

Δυστυχώς, δύο αιολικά "πάρκα" πολιορκούν την περιοχή μας. Συγκεκριμένα, πρόκειται
για 14 ανεμογεννήτριες στην Κριθίνα και 17 στην Αγία Κυριακή, 500 μέτρα από τα Βελανίδια.
Καλούμαστε από τον Περιφερειάρχη, τον κ. Νίκα, να συμμετάσχουμε μέχρι την 1η Ιουνίου
σε δημόσια διαβούλευση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των δύο έργων.
Κατόπιν αυτού προτείνω την συμμετοχή της Κοινότητας μας στην διαβούλευση με κείμενο
διαμαρτυρίας.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του πρόεδρου και μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ΟΜΟΦΩΝΩΣ

Προτείνει ή διατυπώνει τη γνώμη:

Διαμαρτύρεται για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στην περιοχή της Δ.Ε Βοιών
και συγκεκριμένα στην Κριθίνα και στην Αγία Κυριακή.
Γεννηθήκαμε  σε έναν όμορφο τόπο, έναν τόπο που όσο μεγαλώναμε και ζούσαμε σ’ αυτόν
διαπιστώναμε κάθε μέρα πόσο τυχεροί είμαστε!
Αυτόν τον τόπο διαλέξαμε για να συνεχίσουμε όπως οι γονείς μας και οι γονείς τους και να
φτιάξουμε οικογένειες και να κάνουμε παιδιά και να τα μεγαλώσουμε εδώ!
Συμπληρώνοντας ένα μεγάλο σύνολο από ενδιαφέροντα για τους επισκέπτες:
απολιθωμένο δάσος Αγίας Μαρίνας, αναρριχητικό πάρκο Ζόμπολου και Χιόνης,
προσκύνημα στο Μικρό Άγιο Όρος στα εκκλησάκια Αγίας Ειρήνης-Αγίου Γεωργίου,
περιπατητικά μονοπάτια μέχρι τον Φάρο του Κάβο Μαλέα και το Γερμανικό Παρατηρητήριο,
κατάδυση στο ναυάγιο και την βυθισμένη πολιτεία του Βρωμώντα, μπάνιο σε
καταγάλανα κρυστάλλινα νερά και υπέροχες παραλίες.
Με όλα τα παραπάνω και πολλά περισσότερα , πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη του ευρύτερου
τόπου μας και εννοούμε  της Δημοτικής Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, όλα τα
Βάτικα δηλαδή, αλλά ιδιαίτερα του χωριού μας του Αγίου Νικολάου, θα έρθει από αυτά τα
αξιοθέατα.
Έχουμε ιερή υποχρέωση να κρατήσουμε τον τόπο μας αυτό όπως μας τον παρέδωσαν οι γονείς
μας, έχουμε ιερή ευθύνη να τον παραδώσουμε στα παιδιά μας άθικτο όπως μας τον
εμπιστεύτηκαν και αυτοί.
Έτσι  η τοποθέτηση αιολικών πάρκων στα βουνά μας, μας βρίσκει εντελώς αντίθετους.
Είμαστε μαζί με κάθε φορέα , σύλλογο ,οργάνωση και το Δημοτικό Συμβούλιο και τον
Δήμαρχό μας, που έχουν την ίδια άποψη με εμάς!
Θα σταθούμε απέναντι με κάθε  έννομο μέσο και τρόπο σε αυτούς που τόσο αυθαίρετα
αποφασίζουν για τις τύχες μας!
Εκφράζοντας την άποψη και των κατοίκων του χωριού μας   δηλώνουμε ότι δεν θέλουμε
την εγκατάσταση ούτε μιας ανεμογεννήτριας στα εδάφη μας!

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  1/2021

Συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται στη συνέχεια το πρακτικό τούτο, αντίγραφο
του οποίου υποβάλλεται στο Δήμο Μονεμβασίας.


Ο  Πρόεδρος                                             Τα Μέλη
Γεώργιος  Λιβανός                                 Παναγιώτης Παυλάκης                                                                                                                                                                                                                                
Θεοδώρα Παντελάκου
Παναγιώτης Κομπής
Ιωάννης Παυλάκης         

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας  Αγίου Νικολάου


Γεώργιος Λιβανός
Τελευταία ανανέωση ( 29.05.21 )